Zhang Yimou

Filme auf FilmClicks
Geburtsdatum: 14. November 1951
Geburtsort: Xian
Geburtsland: China